Historie Van der Laan Gereedschappen

Smederij van der Laan uit Nieuwkoop is een van de laatste van de meer dan oorspronkelijk honderd ambachtelijke smederijen uit Nieuwkoop.

Op het Zuideinde 107 is vanaf 1878 officieel een smederij gevestigd geweest.

In 1877 wordt er een vergunning afgegeven voor het oprichten van een houten smederij met drie vuren op een oppervlakte van 6,75 bij 5,34 mtr.

Ruim 30 jaar later wordt er een vergunning aangevraagd om uit te breiden naar 60 m2 en naar vijf vuren.

Vanaf 1928 is Hendrik Voorsluis de nieuwe eigenaar. Hij voorziet de smederij van een 8 pk benzinemotor. Na zijn overlijden neemt zijn schoonzoon Gerrit van der Laan de smederij over, na eerst elders in Nieuwkoop een eigen smederij te hebben gehad.

Op zijn 65e verjaardag vindt hij het genoeg en draagt de hamer over aan zijn zoon Dirk van der Laan.

In 1970 wordt er door Dirk een nieuwe smederij gebouwd.

In de jaren 80 komt Fred Senne regelmatig helpen bij het Smederijmuseum in Nieuwkoop en vindt veel voldoening in het smeden.

Eind jaren 80 zoekt Dirk van der Laan een opvolger en komt via het museum bij Fred terecht. Het klikt tussen hen en vanaf 1990 wordt de smederij verhuurd aan Fred en in 1996 wordt Fred de trotse eigenaar van de smederij.

Qua producten en ouderwetse kwaliteit is er niet veel veranderd. Gereedschap voor landbouw en vervening (turfwinning) waren natuurlijk de pijlers van de smederij productie.

In de jaren 30 was er echter een tekort aan werk voor al die smederijen en zocht men naar nieuwe afzetmarkten. Zo heeft Smederij van der Laan ook veel gewerkt voor de scheepsbouw en voor de Rotterdamse havens voordat daar de mechanisatie toesloeg.
Na de oorlog kwam het accent te leggen op de opbouw. Stootijzers, sloopbeitels, koevoeten waren nodig.  Niet alleen de bouw/sloop branche was geïnteresseerd in kwalitatief goed gereedschap, maar ook gemeenten en brandweer waren geïnteresseerd.

Naast dit specifieke (blauwe) gereedschap bleef Fred trouw aan de geschiedenis en bleef hij maken wat er gevraagd werd door de landbouw en de rietwerkers rondom Nieuwkoop. Hij was hierdoor een van de weinige smeden die gespecialiseerd waren in de oude, en voor vele onbekende,  gereedschappen. De door hem gemaakte stootijzers en koevoeten in het karakteristieke blauw vonden hun weg van Noorwegen tot België.

Medio 2005 kwamen Pascal Tupker en Fred Senne elkaar tegen op de smedendagen van het N.G.K. De jaren daarna gingen ze steeds vaker met elkaar om en gingen ook steeds vaker gezellig een dagje smeden.

Pascal Tupker heeft jaren bij zijn vader, Rein Tupker gewerkt.  In 2013 werd Pascal Tupker mede vennoot van Rein Tupker Sier – Kunst smederij, de naam werd vervolgens veranderd naar Kunst – Sier smederij Rein Tupker & ZN.

Pascal Tupker had ooit een keer op een gezellige dag aan Fred Senne gevraagd wat hij ging doen met de smederij wanneer hij met pensioen ging. Fred was echter nog niet van plan met pensioen te gaan.

Toen Fred Senne plotseling in 2014 overleed heeft Pascal Tupker aan de nabestaande gevraagd wat ze met de smederij gingen doen. “Verkopen” was het antwoord. Het gevolg van dit antwoord was dat Kunst – Siersmederij Rein Tupker & ZN Van der laan de smederij over hebben genomen om zijn werk voort te zetten.

Sinds 1 mei 2021 heeft Pascal Tupker van der Laan overgedragen aan Tom Bakker. Van der Laan Gereedschappen was een vertakking van Kunst- Siersmederij Rein Tupker & Zn, na al die jaren is de smederij helaas te groot geworden om deze vertakking te blijven behouden. Klanten zullen hier alleen de voordelen van merken. Doordat Tom dit geheel onder zich neemt kunnen we garant staan voor een snellere levering met de kwaliteit die u gewend bent. Pascal Tupker zal ook de komende tijd Tom bijstaan om hem te ondersteunen in deze overname.

Alles gebeurt nog steeds op de zelfde als vroeger om de bekende kwaliteit te behouden.

Het assortiment gereedschappen is verder uitgebreid met speciale gereedschappen zodat er voor elke klus de juiste gereedschap te verkrijgen is.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken